Biz ijtimoiy tarmoqlarda
«Yorqin kuz» aksiyasi!

Aksiyani o‘tkazish davri: 2020y. 30-sentabrdan 2021y. 31-martgacha (shu jumladan) 

Aksiyani o‘tkazish davrida Mobi 20, Mobi 30, Mobi 40, Mobi 50, Mobi 70, Mobi 90, Mobi 110, Mobi 150, GAP yo’q Pro, GAP yo'q, Omad plus, Mobi 50 Yillik, Mobi 70 Yillik, Mobi 90 Yillik, Mobi 110 Yillik, Mobi 150 Yillik tarif rejalaridagi abonentlarga quyidagi to‘plamlar (tarif rejasi doirasida) taqdim etiladi:

Tarif

Abonent to‘lovi

To‘plamlar oyiga

(aksiyasiz)

To‘plamlar oyiga

 (AKSIYA BILAN)

Omad plus

Abonent to‘lovi har oy yechib olinganda:

12 000 so‘m/oyiga

Abonent to‘lovi har oy yechib olinganda:

50 MB,

400 daqiqa, 50 SMS

(oyiga)

Abonent to‘lovi har oy yechib olinganda:

500 MB,

400 daqiqa, 400 SMS

(oyiga)

 

Abonent to‘lovi har kuni yechib olinganda:

600 so‘m/kuniga

Abonent to‘lovi har kuni yechib olinganda:

2 MB +14 daqiqa+2 SMS

(kuniga)

Abonent to‘lovi har kuni yechib olinganda:

17 MB, 14 daqiqa, 14 SMS

(kuniga)

Mobi 20

Abonent to‘lovi har oy yechib olinganda:

20 000 so‘m/oyiga

Abonent to‘lovi har oy yechib olinganda:

1500 MB,

500 daqiqa, 500 SMS

(oyiga)

Abonent to‘lovi har oy yechib olinganda:

2000 MB,

500 daqiqa, 500 SMS

(oyiga)

Abonent to‘lovi har kuni yechib olinganda:

1000 so‘m/kuniga

Abonent to‘lovi har kuni yechib olinganda:

50 MB +17 daqiqa+17 SMS

(kuniga)

Abonent to‘lovi har kuni yechib olinganda:

67 MB, 17 daqiqa, 17 SMS

(kuniga)

Mobi 30

30 000 so‘m/oyiga

4 000 MB,

1000 daqiqa, 1000 SMS

(oyiga)

5 000 MB,

1000 daqiqa ,1000 SMS

(oyiga)

 

GAP yo‘q

 

Abonent to‘lovi har oy yechib olinganda:

35 000 so‘m/oyiga

Abonent to‘lovi har oy yechib olinganda:

8000 MB,

 (oyiga)

Abonent to‘lovi har oy yechib olinganda:

10000 MB,

 (oyiga)

Abonent to‘lovi har kuni yechib olinganda:

1750 so‘m/kuniga

 

Abonent to‘lovi har kuni yechib olinganda:

267 MB

(kuniga)

Abonent to‘lovi har kuni yechib olinganda:

334 MB

(kuniga)

Mobi 40

Abonent to‘lovi har oy yechib olinganda:

40 000 so‘m/oyiga

Abonent to‘lovi har oy yechib olinganda:

6000 MB,

1200 daqiqa, 1200 SMS

(oyiga)

Abonent to‘lovi har oy yechib olinganda:

8000 MB,

1200 daqiqa, 1200 SMS

(oyiga)

Abonent to‘lovi har kuni yechib olinganda:

2000 so‘m/kuniga

Abonent to‘lovi har kuni yechib olinganda:

200 MB ,40 daqiqa,40 SMS

(kuniga)

Abonent to‘lovi har kuni yechib olinganda:

267 MB, 40 daqiqa, 40 SMS

(kuniga)

Mobi 50

50 000 so‘m/oyiga

8 000 MB,

1500 daqiqa + tarmoq ichida Unlim, 1500 SMS

(oyiga)

10 000 MB,

1500 daqiqa + tarmoq ichida Unlim, 1500 SMS

(oyiga)

Mobi 70

70 000 so‘m/oyiga

12 000 MB,

2500 daqiqa + tarmoq ichida Unlim, 2500 SMS

(oyiga)

20 000 MB,

2500 daqiqa + tarmoq ichida Unlim, 2500 SMS

(oyiga)

Gap yo’q Pro

Abonent to‘lovi har oy yechib olinganda:

75 000 so‘m/oyiga

Abonent to‘lovi har oy yechib olinganda:

17 000 MB + 8 000 tungi MB

(oyiga)

Abonent to‘lovi har oy yechib olinganda:

35 000 MB + 25 000 tungi MB, 1000 daqiqa

(oyiga)

Abonent to‘lovi har kuni yechib olinganda:

3 750 so‘m/kuniga

Abonent to‘lovi har kuni yechib olinganda:

567 MB + 267 tungi MB

(kuniga)

Abonent to‘lovi har kuni yechib olinganda:

1 167 MB + 834 tungi MB, 34 daqiqa

(kuniga)

Mobi 90

90 000 so‘m/oyiga

18 000 MB,

3500 daqiqa + tarmoq ichida Unlim, 3500 SMS

(oyiga)

65 000 MB,

3500 daqiqa + tarmoq ichida Unlim, 3500 SMS

(oyiga)

Mobi 110

110 000 so‘m/oyiga

25 000 MB,

Unlim daqiqalar, 5000 SMS

(oyiga)

80 000 MB,

Unlim daqiqalar, 5000 SMS

(oyiga)

Mobi 150

150 000 so‘m/oyiga

50 000 MB,

Unlim daqiqalar, 10000 SMS

(oyiga)

100 000 MB,

Unlim daqiqalar, 10000 SMS

(oyiga)

Mobi 50 Yillik

500 000 so‘m/yiliga

8 000 MB,

1500 daqiqa + tarmoq ichida Unlim , 1500 SMS

(oyiga)

10 000 MB,

1500 daqiqa + tarmoq ichida Unlim , 1500 SMS

(oyiga)

Mobi 70 Yillik

700 000 so‘m/yiliga

12 000 MB,

2500 daqiqa + tarmoq ichida Unlim , 2500 SMS

(oyiga)

20 000 MB,

2500 daqiqa + tarmoq ichida Unlim , 2500 SMS

(oyiga)

Mobi 90 Yillik

900 000 so‘m/yiliga

18 000 MB,

3500 daqiqa + tarmoq ichida Unlim, 3500 SMS

(oyiga)

65 000 MB,

3500 daqiqa + tarmoq ichida Unlim, 3500 SMS

(oyiga)

Mobi 110 Yillik

1 100 000 so‘m/yiliga

25 000 MB,

Unlim daqiqalar, 5000 SMS

(oyiga)

  80 000 MB,

Unlim daqiqalar, 5000 SMS

(oyiga)

Mobi 150 Yillik

1 500 000 so‘m/yiliga

50 000 MB,

Unlim daqiqalar, 10000 SMS

(oyiga)

   100 000 MB,

Unlim daqiqalar, 10000 SMS

(oyiga)

Aksiyaning Mobi 30, Mobi 50, Mobi 70, Mobi 90, Mobi 110, Mobi 150 tarif rejalari uchun shartlari:

 • Mobi 30, Mobi 50, Mobi 70, Mobi 90, Mobi 110, Mobi 150 tarif rejalariga 30.11.2020 y. dan yangi ulanilganda yoki o‘tilganda daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari (aksiya doirasida) joriy kalendar oyida qolgan kunlarning soniga mutanosib ravishda beriladi; keyin  – 1-dekabrdan 1- martgacha (shu jumladan) to’liq hajmda

 • Mobi 30, Mobi 50, Mobi 70, Mobi 90, Mobi 110, Mobi 150 tarif rejalariga 30.11.2020 y. gacha ulangan yoki o‘tgan abonentlarga, daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari (aksiya doirasida) 1-dekabrdan 1- martgacha (shu jumladan) to’liq hajmda taqdim etiladi

 • Aksiya doirasida berilgan megabaytlarning (yangi va amaldagi abonentlarga) amal qilish muddati– 31.03.2021y. (shu jumladan) gacha.

 • 31.03.2021y. dan keyin megabaytlar abonentlarga aksiyani hisobga olmagan holda beriladi.

Aksiyaning Mobi 20, Mobi 40, Gap yo’q Pro, GAP yo'q, Omad plus tarif rejalari uchun shartlari:

 • Mobi 20, Mobi 40, Gap yo’q Pro, GAP yo'q, Omad plus tarif rejalariga 30.11.2020y. dan ,ulangan yoki o‘tgan abonentlarga, daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari (aksiya doirasida)  to’liq hajmda taqdim etiladi;

 • Mobi 20, Mobi 40, Gap yo’q Pro, GAP yo'q, Omad plus plus tarif rejalariga 30.11.2020 y. gacha ulangan yoki o‘tgan abonentlarga, yangilangan daqiqa, SMS va megabaytlar to‘plami yangi, 30 noyabrdan keyin keladigan davrning boshidan (abonent 30 noyabrda to‘lovni qanday yechish usulida: oylik yoki kunlik bo‘lganiga qarab) taqdim etiladi.

 • Gap yo‘q Pro tarif rejasiga 30.09.2020y. gacha, ulangan yoki o‘tgan abonentlarga daqiqalar to‘plami 30.09.2020y. kuni ichida taqdim etiladi:

 • Agar abonent 30 sentabrda to‘lovni har oylik yechishda bo‘lsa 967 daqiqa( har kunlik daqiqalar hajmini chiqarib tashlagan ravishda) beriladi. Ushbu to‘plamning amal qilish muddati – yakka tartibdagi hisoblanadigan kalendar oyi tugaguncha.

 • Yangi to‘plamni to‘liq hajmda taqdim qilish – abonent uchun yangi hisoblanadigan oyning boshidan.

 • Agar abonent 30 sentabrda to‘lovni har kunlik yechishda bo‘lsa 34 daqiqa beriladi. Ushbu to‘plamning amal qilish muddati – 30.09.2020y. 23:59 gacha

 • Mobi 20, Mobi 40, Gap yo’q Pro, GAP yo'q, Omad plus tarif rejalariga  2021-yil 31 martgacha (shu jumladan) ulangan yangi va amaldagi abonentlarga aksiya doirasida berilgan megabayt va daqiqalar hajmi – yakka tartibdagi hisoblanadigan kalendar oyi tugaguncha amal qiladi;

1 Misol: Yangi abonent Gap yo‘q Pro tarif rejasiga 28 martda ulandi. Ulanganda 35 000 MB + 25 000 tungi MB, 1000 daqiqa berildi. Ushbu to‘plamlarning amal qilish muddati 28 aprelgacha. Keyin hajmlar aksiyani hisobga olmagan holda beriladi.

2 Misol: Gap yo‘q Pro tarif rejasining amaldagi abonenti abonent to‘lovini har oylik yechishda. To‘lovni yechish kuni - 28 mart. 28 mart kuni unga 35 000 MB + 25 000 tungi MB, 1000 daqiqa beriladi. Ushbu to‘plamlarning amal qilish muddati 28 aprelgacha.Keyin hajmlar aksiyani hisobga olmagan holda beriladi.

3 Misol: Gap yo‘q Pro tarif rejasining amaldagi abonenti abonent to‘lovini har kunlik yechishda . To‘lovni yechish kuni - 31 mart. 31 mart kuni unga 1 167 MB + 834 tungi MB, 34 daqiqa beriladi. Ushbu  to‘plamlarning amal qilish muddati 1 aprelgacha.Keyin hajmlar aksiyani hisobga olmagan holda beriladi.

Aksiyaning yillik tarif rejalari uchun shartlari:

 • Aksiyaning Mobi 50 Yillik,Mobi 70 Yillik, Mobi 90 Yillik, Mobi 110 Yillik, Mobi 150 Yillik  tariflari uchun amal qilish davri: 2020-yil 12-oktabrdan 2021-yil 31-martgacha(shu jumladan): 

 • Mobi 50 Yillik, Mobi 70 Yillik, Mobi 90 Yillik, Mobi 110 Yillik, Mobi 150 Yillik tarif rejalariga yangi ulanilganda yoki o‘tilganda kiritilgan megabaytlar to‘plamlari joriy kalendar oyida qolgan kunlarning soniga mutanosib ravishda beriladi; keyin – 1-dekabrdan 1- martgacha (shu jumladan) to’liq hajmda

 • Mobi 50 Yillik, Mobi 70 Yillik, Mobi 90 Yillik, Mobi 110 Yillik, Mobi 150 Yillik tarif rejalariga 30.11.2020 y. gacha ulangan yoki o‘tgan, amaldagi abonentlarga 1-dekabrdan 1- martgacha (shu jumladan) hajmi oshgan internet to‘plamlar taqdim etiladi.

 • Aksiya doirasida berilgan (yangi va amaldagi abonentlarga ) megabaytlar hajmlarining amal qilish muddati – 31.03.2021y. (shu jumladan) gacha.

Ro'yxatga qaytish