Biz ijtimoiy tarmoqlarda
Ajoyib, Besh, Mini, Oson, Gap Bor, Asosiy, Optimal+, Qulay+, Premial, Maxi New, Ideal, Ultra, VIP, Perfect tarif rejalaridagi o‘zgarishlar

01.07.2022y. dan Ajoyib, Besh, Mini, Oson, Gap Bor, Asosiy, Optimal+, Qulay+, Premial, Maxi New, Ideal, Ultra, VIP, Perfect tarif rejalarida quyidagi o‘zgartirishlar kiritilayotganini ma’lum qilamiz:


Tarif

01.07.2022y. dan o‘zgartirishlar

Ajoyib

«Ajoyib» tarif rejasida abonent to‘lovi kattalashtiriladi va kuniga 400 so‘mni tashkil qiladi;

Siz 01.07.2022y. gacha «Ajoyib» TRdan o‘tish imkoniyati mavjud bo‘lgan, jismoniy shaxslar uchun mo‘ljallangan har qanday tarif rejasiga o‘tishingiz mumkin.

O‘tish narxi - 0 so‘m.

Besh

«Besh» tarif rejasida abonent to‘lovi kattalashtiriladi va kuniga 400 so‘mni tashkil qiladi;

Siz 01.07.2022y. gacha «Besh» TRdan o‘tish imkoniyati mavjud bo‘lgan, jismoniy shaxslar uchun mo‘ljallangan har qanday tarif rejasiga o‘tishingiz mumkin.

O‘tish narxi - 0 so‘m.

Mini

«Mini» tarif rejasida abonent to‘lovi kattalashtiriladi va haftasiga 5 000 so‘mni tashkil qiladi;

Siz 01.07.2022y. gacha «Mini» TRdan o‘tish imkoniyati mavjud bo‘lgan, abonent to‘lovi oyiga 20 000 so‘m yoki undan yuqoriroq bo‘lgan, jismoniy shaxslar uchun mo‘ljallangan har qanday tarif rejasiga o‘tishingiz mumkin. O‘tish narxi - 0 so‘m.

Oson

«Oson» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtiriladi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartiriladi.

Abonent to‘lovi: oyiga 12 000 so‘m;

Kiritilgan daqiqalar to‘plami: Mobiuz tarmog‘i ichida, boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga oyiga 400 daqiqa;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 500 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 400 SMS;

Gap Bor!

«Gap Bor!» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtiriladi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartiriladi.

Abonent to‘lovi: oyiga 20 000 so‘m;

Kiritilgan daqiqalar to‘plami: Mobiuz tarmog‘i ichida, boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga oyiga 2000 daqiqa;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 2 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 2 000 SMS;

Asosiy

«Asosiy» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtiriladi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartiriladi.

Abonent to‘lovi: oyiga 25 000 so‘m;

Kiritilgan daqiqalar to‘plami: Mobiuz tarmog‘i ichida, boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga oyiga 3 500 daqiqa;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 3 500 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 3 500 SMS;

Optimal+

«Optimal+» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt to‘plamlari kattalashtiriladi, hamda abonent to‘lovi va SMS to‘plam o‘zgartiriladi.

Abonent to‘lovi: oyiga 40 000 so‘m;

Kiritilgan daqiqalar to‘plami: boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga oyiga 5 000 daqiqa;

Mobiuz tarmog‘i ichida UNLIM;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 8 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 3 500 SMS;

Qulay+

«Qulay+» tarif rejasida tarifga kiritilgan megabayt to‘plami kattalashtiriladi, hamda abonent to‘lovi va SMS to‘plam o‘zgartiriladi.

Abonent to‘lovi: oyiga 50 000 so‘m;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 10 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 3 500 SMS;

Mobiuz tarmog‘i ichida UNLIM daqiqalar va boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga oyiga 5 000 daqiqa to‘plami– o‘zgarmaydi.

Premial

«Premial» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtiriladi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartiriladi.

Abonent to‘lovi: oyiga 70 000 so‘m;

Kiritilgan daqiqalar to‘plami: boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga oyiga 5 000 daqiqa;

Mobiuz tarmog‘i ichida UNLIM;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 20 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 3 500 SMS;

Maxi new

«Maxi new» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtiriladi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartiriladi.

Abonent to‘lovi: oyiga 70 000 so‘m;

Kiritilgan daqiqalar to‘plami: boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga oyiga 5 000 daqiqa;

Mobiuz tarmog‘i ichida UNLIM;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 20 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 3 500 SMS;

Ideal

«Ideal» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtiriladi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartiriladi.

Abonent to‘lovi: oyiga 110 000 so‘m;

Mobiuz tarmog‘i ichida, boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga UNLIM;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 80 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 5 000 SMS;

Ultra

«Ultra» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtiriladi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartiriladi.

Abonent to‘lovi: oyiga 110 000 so‘m;

Mobiuz tarmog‘i ichida, boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga UNLIM;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 80 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 5 000 SMS;

VIP

«VIP» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtiriladi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartiriladi.

Abonent to‘lovi: oyiga 150 000 so‘m;

Mobiuz tarmog‘i ichida, boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga UNLIM;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 100 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 10 000 SMS;

Perfect

«Perfect» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtiriladi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartiriladi.

Abonent to‘lovi: oyiga 150 000 so‘m;

Mobiuz tarmog‘i ichida, boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga UNLIM daqiqalar;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 100 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 10 000 SMS;

Tarif rejalarining boshqa shartlari (yuqorida ko‘rsatib o‘tilganlardan tashqari) o‘zgarmaydi.

Ro'yxatga qaytish