Biz ijtimoiy tarmoqlarda
Ajoyib, Besh, Mini, Oson, Gap Bor, Asosiy, Optimal+, Qulay+, Premial, Maxi New, Ideal, Ultra, VIP, Perfect tarif rejalaridagi o‘zgarishlar

01.07.2022y. dan Ajoyib, Besh, Mini, Oson, Gap Bor, Asosiy, Optimal+, Qulay+, Premial, Maxi New, Ideal, Ultra, VIP, Perfect tarif rejalarida quyidagi o‘zgartirishlar kiritilganini ma’lum qilamiz:


Tarif

01.07.2022y. dan o‘zgartirishlar

Ajoyib

«Ajoyib» tarif rejasida abonent to‘lovi kattalashtirildi ;


Besh

«Besh» tarif rejasida abonent to‘lovi kattalashtirildi ;


Mini

«Mini» tarif rejasida abonent to‘lovi kattalashtirildi;


Oson

«Oson» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtirildi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartirildi.

Abonent to‘lovi: oyiga 12 000 so‘m;

Kiritilgan daqiqalar to‘plami: Mobiuz tarmog‘i ichida, boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga oyiga 400 daqiqa;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 500 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 400 SMS;

Gap Bor!

«Gap Bor!» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtirildi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartirildi.

Abonent to‘lovi: oyiga 20 000 so‘m;

Kiritilgan daqiqalar to‘plami: Mobiuz tarmog‘i ichida, boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga oyiga 2000 daqiqa;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 2 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 2 000 SMS;

Asosiy

«Asosiy» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtirildi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartirildi.

Abonent to‘lovi: oyiga 25 000 so‘m;

Kiritilgan daqiqalar to‘plami: Mobiuz tarmog‘i ichida, boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga oyiga 3 500 daqiqa;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 3 500 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 3 500 SMS;

Optimal+

«Optimal+» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt to‘plamlari kattalashtirildi, hamda abonent to‘lovi va SMS to‘plam o‘zgartirildi.

Abonent to‘lovi: oyiga 40 000 so‘m;

Kiritilgan daqiqalar to‘plami: boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga oyiga 5 000 daqiqa;

Mobiuz tarmog‘i ichida UNLIM;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 8 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 3 500 SMS;

Qulay+

«Qulay+» tarif rejasida tarifga kiritilgan megabayt to‘plami kattalashtirildi, hamda abonent to‘lovi va SMS to‘plam o‘zgartirildi.

Abonent to‘lovi: oyiga 50 000 so‘m;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 10 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 3 500 SMS;

Mobiuz tarmog‘i ichida UNLIM daqiqalar va boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga oyiga 5 000 daqiqa to‘plami– o‘zgarmaydi.

Premial

«Premial» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtirildi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartirildi.

Abonent to‘lovi: oyiga 70 000 so‘m;

Kiritilgan daqiqalar to‘plami: boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga oyiga 5 000 daqiqa;

Mobiuz tarmog‘i ichida UNLIM;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 20 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 3 500 SMS;

Maxi new

«Maxi new» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtirildi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartirildi.

Abonent to‘lovi: oyiga 70 000 so‘m;

Kiritilgan daqiqalar to‘plami: boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga oyiga 5 000 daqiqa;

Mobiuz tarmog‘i ichida UNLIM;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 20 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 3 500 SMS;

Ideal

«Ideal» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtirildi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartirildi.

Abonent to‘lovi: oyiga 110 000 so‘m;

Mobiuz tarmog‘i ichida, boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga UNLIM;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 80 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 5 000 SMS;

Ultra

«Ultra» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtirildi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartirildi.

Abonent to‘lovi: oyiga 110 000 so‘m;

Mobiuz tarmog‘i ichida, boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga UNLIM;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 80 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 5 000 SMS;

VIP

«VIP» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtirildi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartirildi.

Abonent to‘lovi: oyiga 150 000 so‘m;

Mobiuz tarmog‘i ichida, boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga UNLIM;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 100 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 10 000 SMS;

Perfect

«Perfect» tarif rejasida tarifga kiritilgan daqiqa, megabayt va SMS to‘plamlari kattalashtirildi, hamda abonent to‘lovi o‘zgartirildi.

Abonent to‘lovi: oyiga 150 000 so‘m;

Mobiuz tarmog‘i ichida, boshqa mobil operatorlar tarmoqlariga va shahar raqamlariga UNLIM daqiqalar;

Kiritilgan megabaytlar to‘plami: oyiga 100 000 MB;

Kiritilgan SMS-xabarlar to‘plami: oyiga 10 000 SMS;

Tarif rejalarining boshqa shartlari (yuqorida ko‘rsatib o‘tilganlardan tashqari) o‘zgarmadi.

Ro'yxatga qaytish